Fri11162018

LAST_UPDATE10:10:15 AM

Đảo ngữ câu điều kiện - mẹo thi Toeic

Résultat de recherche d'images pour "cau dieu kien"

Câu 1/ ____ Mary study hard, she will pass the exam
a. If / b. Should/ c. Were/ d. Had
<1> Đối với câu 1, sẽ có nhiều bạn thấy mệnh đề bên kia là "will" sẽ nghĩ ngay đến câu điều kiện loại 1 nên chọn ngay đáp án là A (thế là ra đi 1 câu ^^)
Bạn có thấy rằng nếu là câu điều kiện loại 1 thì mệnh đề If là thì hiện tại đơn. Vậy phải là "If Mary studies..." nhưng ở đây lại là 
"......Mary study....." < Không sai ngữ pháp nha các bạn >
Ở đây người ta dùng đảo ngữ cho câu điều kiện loại 1. Vậy cách đảo ngữ thế nào ?
Người ta sẽ dùng "Should" và đảo chủ ngữ ra sau "Should"
Ex: If you should run into Tom, tell him he owes me a letter
--> Should you run into Tom, tell him....
* Như vậy câu 1:
- "will" --> là câu điều kiện loại 1
- study ở dạng nguyên mẫu, trong khi trước nó là chủ từ ngôi thứ 3 số ít
--> phải dùng Should để đảo ngữ --> chọn đáp án B
Câu 2/ _____they stronger, they could lift the table
a. If/ b. Should/ c. Were/ d. Had
<2> Đối với câu 2: 
- mệnh đề bên kia có "could + V1" --> câu điều kiện loại 2
Nếu là câu điều kiện loại 2 thì mệnh đề If phải chia QKĐ (be-> were)
Như vậy nếu đúng phải là:
-> If they were stronger, they could lift the table
Ở đây người ta dùng đảo ngữ, và ở câu ĐK loại 2 phải dùng "Were" và đảo chủ từ ra sau.
Ex: If they were stronger, they could lift the table
--> Were they stronger, they could lift the table
* Như vậy câu 2 --> chọn đáp án C
* TRONG CÂU ĐK LOẠI 2, NẾÚ TRONG CÂU CÓ WERE THÌ ĐẢO NGỮ LÊN TRƯỚC, CÒN KHÔNG CÓ THÌ MƯỢN "WERE" VÀ DÙNG "TO V1"
Ex1: If I learnt English, I would read a English book.
→ Were I to learn English, I would read a English book.
Ex2: If they lived in Nha Trang now, they would go swimming.
→ Were they to live in Nha Trang now, they would go
Câu 3/ _____Mary studied hard, she would have passed the exam
a. If/ b. Should/ c. Were/ d. Had
> Đối với câu 3:
- Mệnh đề bên kia "would have passed" đây chính là câu điều kiện loại 3 thơm kèo --> chọn đáp án A ^^
Hãy xem nếu là câu ĐK loại 3 thì mệnh đề If phải chia quá khứ hoàn thành. Trong khi đó ở đây là "...Mary studied hard..." không có "had"
--> Như vậy đối với câu ĐK loại 3 người ta sẽ dùng "Had" và đảo chủ từ ra sau ngữ.
Ex: If Mary had studied hard, she would have passed the exam
--> Had Mary studied hard, she would have passed the exam.
--> Đáp án đúng phải là đáp án D
*** Tóm lại:
Câu điều kiện loại 1: dùng Should đảo ngữ
Câu điều kiện loại 2: dùng Were đảo ngữ
Câu điều kiện loại 3: dùng Had đảo ngữ

St.

Khai giảng - Thông báo

Mỗi ngày một cụm từ

hoc duoc si o dau

dieu duong da khoa
ke toan doanh nghiep

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TÂY BẮC
Địa chỉ: Số 47A Tỉnh Lộ 8 – Khu phố 1 – Thị trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP.HCM (Bên cạnh trường THPT Củ Chi)
Điện thọai: (028) 62.527.951 – (028) 62.527.953
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vach ngan ve sinh
Website: www.tbc.edu.vn 
dich vu thiet ke website


tuyen sinh lien thong dieu duong 2017, tuyen sinh lien thong cao dang duoc, tuyen sinh lien thong su pham mam non